KIEROWNICTWO SZPITALA

Dyrektor - mgr Mirosław Rzepka
sekretariat tel. 33 857 56 02

p.o. Zastępcy ds. lecznictwa - dr n. med. Ryszard Wąsik
sekretariat tel. 33 857 56 02

Główny Księgowy
tel. 33 857 56 04

Przełożona Pielęgniarek - Małgorzata Kosiarz-Podolska
tel. 33 857 56 41