Szanowni Państwo Lekarze, Diagności laboratoryjni, Pielęgniarki,

proszę przyjąć skondensowaną informację o działalności leczniczej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej oraz prośbę o przekazanie lekarzom oferty zatrudnienia w naszym szpitalu.

WCP „Kubalonka” świadczy usługi leczenia oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży w ramach trzech oddziałów.

 1. Na Oddziale Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży leczymy pacjentów m.in. z następującymi schorzeniami: częste zapalenia dróg oddechowych, ostre zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, astma oskrzelowa, ostre zapalenia górnych dróg oddechowych. W zależności od potrzeb pacjenci diagnozowani są stosując pełny zakres analityki laboratoryjnej, w tym testy alergiczne immunoenzymatyczne (z krwi), testy alergiczne (skórne), oznaczenie chlorków w pocie, mykoplazma, chlamydia  pneumoniae, krztusiec, IgE całkowite, RTG, USG, EKG, badanie poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym (NIOX), pełny zakres badań czynnościowych układu oddechowego/spirometria, próba rozkurczowa, test wysiłkowy, oscylacja, konsultacje specjalistyczne.
 2. Na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych – VIII (kod resortowy – 4311) leczymy pacjentów m.in. z następującymi schorzeniami: nawracające zapalenia oskrzeli, stany po zapaleniu płuc i opłucnej, astma oskrzelowa, zespoły zatokowo-oskrzelowe, rozstrzenie oskrzeli,   wrodzone wady układu oddechowego, mukowiscydoza i stany po zabiegach torakochirurgicznych.
 3. Na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – VIII (kod resortowy – 4301) świadczenia polegają na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), a także ze wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych. W ramach świadczeń wykonywana jest kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom, którzy ukończyli  24 miesiąc  życia, i nie przekroczyli 18 roku życia.

W zakresie zabiegów rehabilitacyjnych oferujemy różne formy kinezyterapii oraz fizykoterapii. Posiadamy bogato wyposażone
w sprzęt gabinety zabiegowe i sale rehabilitacyjne oraz wykwalifikowany personel.

Zabiegi z zakresu kinezyterapii odbywają się w kilku salach. Nasi terapeuci pracują metodami PNF, terapią manualną i innymi.
Do dyspozycji pacjentów mamy: salę gimnastyczną; salkę do ćwiczeń indywidualnych wyposażoną w materace, drabinki, UGUL-e, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych OPIW, stoliki do ćwiczeń manualnych, poręcze i pionizator; salkę do ćwiczeń grupowych wyposażoną w materace oraz rowery, trenażery eliptyczne, bieżnie, steppery i atlasy; salkę dla dzieci w wieku przedszkolnym wyposażoną w kolorowe przybory do ćwiczeń; salę zabaw – figloland. Prowadzimy także treningi nordic walking.

Z  zakresu fizykoterapii wykonujemy następujące zabiegi: magnetoterapia, magnetostymulacja, światłolecznictwo (naświetlanie światłem spolaryzowanym i podczerwonym), elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia (ciekły azot, CO2), termożele, masaż wibracyjny, inhalacje (posiadamy nowoczesne inhalatorium wyposażone w 20 stanowisk do inhalacji, z których każde ma własny wyciąg, inhalatory pneumatyczne i ultradźwiękowe oraz cztery kabiny do inhalacji celkowych), hydroterapia (2 minibaseny do masażu podwodnego, wirówka kończyn dolnych, wirówka kończyn górnych, wanna do masażu podwodnego i kąpieli perełkowych), masaż leczniczy, drenaż oskrzelowy.

Ponadto oferujemy seanse w  grocie solnej, gdzie można odpocząć na wygodnych leżakach przy odpowiednio dobranej muzyce. Grota wypełniona jest solą gruboziarnistą oraz posiada zestaw do koloroterapii.

W trakcie leczenia istnieje możliwość towarzyszenia pacjentom przez pełnoletnich opiekunów, co często jest wskazane w przypadku dzieci małych, czy niesamodzielnych.

Na terenie WCP "Kubalonka" w Istebnej działa Zespół Szkół, który oprócz części dydaktycznej zapewnia pacjentom opiekę psychologa i pedagoga szkolnego oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach logopedycznych.  Zajęcia lekcyjne prowadzą nauczyciele w dziedzinie pedagogiki leczniczej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem przewlekle chorym.

Aktualnie zatrudniamy, w różnym wymiarze godzin, lekarzy posiadających następujące specjalizacje: pulmonologia, pediatria, rehabilitacja medyczna, balneologia i medycyna fizykalna, choroby zakaźne, radiologia, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ortopedyczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa.

Nasz szpital posiada duży potencjał lokalowy i dobre zaplecze rehabilitacyjne. Chcąc w pełni wykorzystać nasze możliwości chętnie zatrudnimy lekarzy z poniższymi specjalizacjami:

 1. Specjalista w dziedzinie chorób płuc dzieci.
 2. Specjalista w dziedzinie chorób płuc.
 3. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 4. Specjalista alergologii.
 5. Specjalista pediatrii.
 6. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.
 7. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji ogólnej.
 8. Specjalista w dziedzinie rehabilitacji.
 9. Specjalista w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii.
 10. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii.
 11. Specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
 12. Specjalista w dziedzinie balneologii.
 13. Specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.
 14. Specjalista w dziedzinie reumatologii.
 15. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 16. Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Obok lekarzy zainteresowani również jesteśmy zatrudnieniem diagnosty laboratoryjnego oraz personelu pielęgniarskiego.
W tym przypadku kandydaci powinni:

 1. posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub
 2. być w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub
 3. być po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, lub
 4. być w trakcie kursu w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Wszystkim proponujemy możliwość zamieszkania na terenie Centrum, satysfakcjonujące warunki wynagradzania oraz atmosferę sprzyjającą rozwojowi zawodowemu.

Współpracę z nami można realizować w pełnym lub cząstkowym wymiarze etatu lekarskiego, czy odpowiednio pielęgniarskiego. Nasza współpraca może być oparta o umowę o pracę, umowę zlecenia lub kontrakt lekarski.

Chętnie spotkamy się z Państwem na terenie Centrum, aby pokazać na żywo, czym nasz ośrodek dysponuje. Oczywiście możliwa jest również rozmowa telefoniczna. Wówczas proszę się kontaktować z sekretariatem (tel. 33 857 56 02) lub dyrektorem (tel. 507 054 607).

                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                                              Ryszard Macura

                                                                                                p.o. Dyrektora WCP „Kubalonka”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 01.09.2021r. ruszyło głosowanie w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego i potrwa do 19 września 2021r. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec województwa śląskiego.

Link do artykułu:

https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie-w-iii-edycji-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego-20210901075800

Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie ebo.slaskie.pl

w terminie od 01 do 19.09.2021r.

https://bo.slaskie.pl/content/glosowanie

https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Na liście zadań dopuszczonych do głosowania znajduje się 120 zadań zgłoszonych przez mieszkańców województwa śląskiego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert powyżej 30 000 euro na:

"Dostawa artykułów spożywczych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO LEKARZY -

dotyczący wystawiania e-skierowań !
 

Szanowni Państwo, przy wystawianiu e-skierowania  do naszego szpitala, prosimy wybierać odpowiednie kody resortowe oddziałów podane poniżej:  

 • Oddział Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży                      - VIII kod resortowy 4271
  Telefon kontaktowy - 33 857 56 32 33 857 56 90 / 509 158 246

   
 • Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Warunkach Stacjonarnych dla Dzieci  - VIII kod resortowy 4301
  Telefon kontaktowy - 33 857 56 09 / 509 158 296

   
 • Rehabilitacja Pulmonologiczna w Warunkach Stacjonarnych dla Dzieci  - VIII kod resortowy 4311
  Telefon kontaktowy - 33 857 56 08 / 515 287 345


                                                                        Dziękujemy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego:

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Awaryjna modernizacja rynien spustowych oraz orynnowania       
    dachów budynków Wojewódzkiego Centrum Perdiatrii "Kubalonka" w Istebnej"