Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawę pieczywa"
 

  1. Specyfikacja Zamówienia
  2. Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Formularz oferty cenowej
  4. Wzór umowy
  5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2017r. o godz. 08:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2017r. o godz. 09:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawę mrożonek"
 

  1. Specyfikacja Zamówienia
  2. Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Formularz oferty cenowej
  4. Wzór umowy
  5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2017r. o godz. 08:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2017r. o godz. 09:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------