Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do  przetargu w trybie licytacji ustnej dotyczącego sprzedaży agregatu prądotwórczego

 

  1. Ogłoszenie
  2. Warunki udziału w licytacji
  3. Ocena techniczna

Informujemy, że:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 21.06.2018r. o godz. 09:30
Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2018r. o godz. 10:00
 

Zapraszamy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawę pieczywa"
 

  1. Specyfikacja Zamówienia
  2. Formularz asortymentowo-cenowy
  3. Formularz oferty cenowej
  4. Wzór umowy
  5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2018r. o godz. 08:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2018r. o godz. 09:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------