Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawę leków i płynów infuzyjnych"

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

 1. Specyfikacja Zamówienia
 2. Formularz asortymentowo-cenowy
 3. Formularz oferty cenowej
 4. Projekt umowy
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2018r. o godz. 11:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.12.2018r. o godz. 12:00
 

Zakończony
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej"
 

 1. Specyfikacja Zamówienia
 2. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2018r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2018r. o godz. 10:00
 

Zakończony

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawa energii elektrycznej"
 

 1. Specyfikacja Zamówienia
 2. Formularz asortymentowo-cenowy
 3. Specyfikacja techniczna
 4. Wzór umowy
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018r. o godz. 09:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do  złożenia oferty w przetargu wewnątrzzakładowym na wykonanie zadania pn:

EKSPERTYZA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM PEDIATRII "KUBALONKA" W ISTEBNEJ

 

 1. Ogłoszenie
 2. Inwentaryzacja budowlana
 3. Dokumenty uzupełniające
 4. Formularz ofertowy
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert do dnia 28.06.2018r. do godz. 09:50
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018r. o godz. 10:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do  przetargu w trybie licytacji ustnej dotyczącego sprzedaży agregatu prądotwórczego

 

 1. Ogłoszenie
 2. Warunki udziału w licytacji
 3. Ocena techniczna

Informujemy, że:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 21.06.2018r. o godz. 09:30
Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2018r. o godz. 10:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert do 30 000 euro na:

"Dostawę pieczywa"
 

 1. Specyfikacja Zamówienia
 2. Formularz asortymentowo-cenowy
 3. Formularz oferty cenowej
 4. Wzór umowy
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2018r. o godz. 08:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2018r. o godz. 09:00
 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------