Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO "

 

Sygn. sprawy ZP1/17

  1. Ogłoszenie w BZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zapytania / Odpowiedzi
  4. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2017r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2017r. o godz. 09:00

 

Zapraszamy do składania ofert

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------