Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO "

 

Sygn. sprawy ZP1/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zapytania / Odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2017r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2017r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "

 

Sygn. sprawy ZP2/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Zapytania / Odpowiedzi
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2017r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2017r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ MIĘSA I WĘDLIN "

 

Sygn. sprawy ZP3/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zapytania / Odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2017r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ NABIAŁU "

 

Sygn. sprawy ZP4/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zapytania / Odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2017r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.09.2017r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ NABIAŁU "

 

Sygn. sprawy ZP5/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zapytania / Odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2017r. o godz. 08:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.10.2017r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" Dostawę odczynników do Laboratorium "

 

Sygn. sprawy ZP6/17

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Zapytania / Odpowiedzi
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2017r. o godz. 09:50
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2017r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------