Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ "

 

Sygn. sprawy ZP7/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Pytania / odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2018r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2018r. o godz. 09:00

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE-SPECYFICZNYCH W SYSTEMIE
PANELOWYM Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU NIEZBEDNEGO DO AUTOMATYCZNEGO WYKONANIA
BADAŃ ORAZ KOMPUTEROWEJ ANALIZY WYNIKU "

 

Sygn. sprawy ZP1/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Pytania / odpowiedzi
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2018r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2018r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ WĘGLA I MIAŁU WĘGLOWEGO "

 

Sygn. sprawy ZP2/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zapytania / Odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 09.07.2018r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.07.2017r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "

 

Sygn. sprawy ZP3/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2018r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.08.2018r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ MIĘSA I WĘDLIN "

 

Sygn. sprawy ZP4/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2018r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.09.2018r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ MROŻONEK DROBIU I RYB "

 

Sygn. sprawy ZP5/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2018r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.09.2018r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ NABIAŁU "

 

Sygn. sprawy ZP6/18

 1. Ogłoszenie w BZP
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Pytania / odpowiedzi
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2018r. o godz. 08:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.09.2018r. o godz. 09:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------