Od początku swojego istnienia, tj. od 1936 r. przedmiotem działalności było leczenie schorzeń dróg oddechowych w głównej mierze gruźlicy płuc oraz schorzeń współistniejących np. gruźlicy kości u dzieci i młodzieży. 
W roku 1938 powstał Wojewódzki Zakład Leczniczo-Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego.
Zakład przeznaczony był dla dzieci chorych na gruźlicę. 


Ponowna zmiana nazwy nastąpiła w roku 1971 na Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci i Młodzieży w Istebnej.
Od 1996 r. do 2004 r. placówka funkcjonowała jako Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży w Istebnej.

W ostatnich latach Szpital dynamicznie się rozwija poszerzając zakres udzielanych świadczeń oraz swoją estetykę. Podnosi standard warunków socjalnych pacjentów poprzez liczne remonty, dostosowuje pomieszczenia szpitalne do aktualnie obowiązujących norm i wymogów prawa sanitarno-technicznego.
Obecna nazwa to: 

      Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej.