Dane teleadresowe

Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
Istebna 500
43-470 Istebna

Central telefoniczna 33 857 56 00
Fax 33 857 56 30
Adres e-mail: istebnakubalonka@poczta.onet.pl
WWW: www.wcpkubalonka.pl
NIP: 548-21-32-121
Regon: 000297260
KRS: 0000130760
RPWDL 000000013805
Numer Konta Bankowego 31 1020 1390 0000 6702 0226 7219
Numer Konta Bankowego do wpłaty zaliczek       97 1020 1390 0000 6002 0420 4434
Sekretariat Dyrektora (33) 857 56 02
Izba Przyjęć wew. 632, 690
Rejestracja    wew. 608, 609, 632
Archiwum wew. 659
Główna Księgowa  wew. 604
Dział Finansowo-Księgowy   wew. 633
Dział Kadr wew. 605
Dział Zamówień Publicznych wew. 606
Dział Marketingu i Rozliczeń wew. 606
Dział Techniczny wew. 610
Dział Żywienia wew. 676
Przełożona Pielęgniarek wew. 641
Dział Rehabilitacji Medycznej wew. 691
Laboratorium Analityczne wew. 646
Pracownia RTG wew. 643
Dział Farmacji Szpitalnej wew. 649
Oddział Schorzeń Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży  "I"
Dyżurka Pielęgniarek 1 wew. 661
Dyżurka Pielęgniarek 2 wew. 662
Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej "II"
Dyżurka Pielęgniarek wew. 665
Oddział Rehabilitacyjny "III"  
Dyżurka Pielęgniarek wew. 665
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
(z telefonu komórkowego) 112
(z telefonu stacjonarnego) 999

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Agata Kolorz