Cennik odpłatności dla opiekunów towrzyszących pacjentom w trakcie leczenia na rok 2018

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny

Oświadczenie Przedstawiciela ustawowego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wywiad chorobowy do nowej historii choroby.

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przeprowadzenie badania i udzielenie świadczeń zdrowotnych u dziecka.

Klauzula informacyjna opiekunowie

Klauzula informacyjna pacjenci