Cennik odpłatności dla opiekunów towrzyszących pacjentom w trakcie leczenia na rok 2019

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekunów

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta

Regulamin dla pacjenta

Regulamin dla rodziców i opiekunów

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medyczej

Wniosek o wyrażenie zgody na pobyt dodatkowego opiekuna

Wywiad chorobowy

Wywiad epidemiologiczny

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przeprowadzenie badania i udzielenie świadczeń zdrowotnych u dziecka.