Komunikat

W okresie od 04.09.2017r. do 31.12.2017r. dla opiekunów towarzyszących pacjentom leczonym w oddziale schorzeń układu oddechowego dzieci i młodzieży wprowadza się inne metody odpłatności za pobyt opiekuna, tj.
cena osobodnia pobytu opiekuna wraz z 3 posiłkami dziennie wynosi - 50,00 zł,
przy czym maksymalnie - 250,00 zł bez względu na długość pobytu.Cennik odpłatności dla opiekunów

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Cennik parkingowy

Cennik opłat za przechowywanie zwłok pacjenta ponad 72 godziny

Oświadczenie Przedstawiciela ustawowego

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wywiad chorobowy do nowej historii choroby.

Cennik w sprawie uregulowania wyżywienia pacjentów w dniu wypisu

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przeprowadzenie badania i udzielenie świadczeń zdrowotnych u dziecka.