Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ WĘGLA”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa odczynników do labolatorium"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa odczynników do labolatorium"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa śrosków czystości w podziale na 2 części"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zapraszamy do składania ofert

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mrożonek, drobiu i ryb"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mięsa i wędlin"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę nabiału"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mięsa i wędlin"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mrożonek, drobiu i ryb"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ WĘGLA”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę artykułów spożywczych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawę nabiału"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mrożonek, drobiu i ryb"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mięsa i wędlin"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa pieczywa"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa artykułów spożywczych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ WĘGLA”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ WĘGLA”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W WCP „Kubalonka” w ISTEBNEJ"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa nabiału"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa mrożonek ZP 11/22"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa artykułów mięsa i wędlin"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO W WCP „Kubalonka” w ISTEBNEJ"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert na:

"Dostawa artykułów spożywczych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa odczynników do laboratorium

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„DOSTAWĘ WĘGLA”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYMIANA POKRYCIA DACHÓW W PAWILONIE NR 5 I NR 6 W WOJEWÓDZKIM CENTRUM PEDIATRII „KUBALONKA” W ISTEBNEJ”

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ WĘGLA "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza postępowanie w formie przetargu pisemnego na sprzedaż: 

" APARAT RTG SIT 5000 SEDECAL "

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" ZAKUP APARATURY RTG "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ NABIAŁU "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ MROZONEK, DROBIU I RYB "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ MIĘSA I WĘDLIN "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert powyżej 30 000 euro na:

"Awaryjna modernizacja sali gimnastycznej"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
zaprasza do składania ofert powyżej 30 000 euro na:

"Dostawa artykułów spożywczych"

Ogłoszenie w BIP  >>>

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ WĘGLA "

 

Ogłoszenie w BIP  >>>

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------