Więcej >>>

 

Witamy w serwisie informacyjnym

Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej    

Szanowni Państwo

Szpital Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej leczy pacjentów już prawie 80 lat. Wzniesiony w latach trzydziestych XX wieku szpital, obejmuje opieką dzieci z całego kraju.
Modernizacja i unowocześnianie szpitala umożliwia obecnie na przyjęcie ponad 4000 pacjentów rocznie i około 2500 opiekunów, świadcząc usługi na najwyższym poziomie.

 

SPZOZ Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej zrealizował projekt pod tytułem:

"Termomodernizacja obiektu szpitala - WCP "Kubalonka" w Istebnej"
 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
 

Tytuł projektu:                                   "Termomodernizacja obiektu szpitala - WCP "Kubalonka" w Istebnej"

Beneficjent:                                        Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej

Wartość całkowita projektu:             2 140 982,62 zł                     

Wartość dofinansowania projektu:     906 297,40 zł
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Celem przedsięwzięcia była poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wspomaganie produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.
Zrealizowanie projektu przyczyniło się do poprawy efektywności energetycznej kompleksu budynków szpitala, a także zmniejszeniem zużycia energii cieplnej, co skutkuje obecnie redukcją emitowanych gazów cieplarnianych i ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza.
Realizacja projektu nie tylko zmniejszyła straty ciepła i obniżyła koszty ogrzewania, ale również poprawiła warunki pracy i zdrowia osób na co dzień z niego korzystających.
Wartością dodatnią zrealizowanej inwestycji oprócz wymienionych efektów w zakresie ochrony środowiska jest również wzrost estetyki obiektu, który położony jest w obszarze górskim na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, licznie odwiedzanego przez turystów z kraju i zagranicy. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
 www.rpo.silesia-region.pl

Pogoda Istebna z serwisu