Wojewodzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej
ogłasza przetarg nieograniczony na:

" DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU IGE-SPECYFICZNYCH W SYSTEMIE
PANELOWYM Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU NIEZBEDNEGO DO AUTOMATYCZNEGO WYKONANIA
BADAŃ ORAZ KOMPUTEROWEJ ANALIZY WYNIKU "

 

Sygn. sprawy ZP1/18

  1. Ogłoszenie w BZP
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Formularz asortymentowo-cenowy
  4. Pytania / odpowiedzi
  5. Informacja z otwarcia ofert
  6. Wynik przetargu

Informujemy, że:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2018r. o godz. 09:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2018r. o godz. 10:00

 

Zakończony

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------